Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

w zespole d/s bezpieczeństwa żywności

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Miejsce wykonywania pracy:

Świdwin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia
 • pobieranie próbek środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia
 • prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem żywności

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego (wyjazdy samochodem służbowym)
- praca w zespole

- siedziba inspektoratu mieści się na wysokim parterze (brak windy)
- brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych
- narzędzia i materiały pracy: sprzęt komputerowy i biurowy
Inne
- wyposażenie urzędu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość obsługi komputera (pakietu office)

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu HACCP
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

 • 25-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Wytworzył:
Anna Miszta
(2015-06-09)
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2015-06-09 10:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2015-06-09 10:58:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki