Zdarzenia podlegające obowiązkowi zgłoszenia

• Zamiar domowego uboju świń, bydła do 0,5 roku życia, owiec i kóz,
• Upadki bydła, owiec i kóz,
• Upadki większej ilości zwierząt (również ptactwa dzikiego),
• Zamiar sprzedaży świń w celu dalszego chowu/hodowli, wprowadzania do punktów kopulacyjnych i punktów skupu lub wysyłki na targi, pokazy, wystawy i konkursy. Konieczne jest zaopatrzenie tych przesyłek świń w świadectwo zdrowia,
• Zamiar prowadzenia/prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,
• Zakończenie prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,
• Zmiana miejsca zamieszkania posiadacza zwierząt i/lub przebywania zwierząt.

Wytworzył:
Edward Szparaga
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2012-01-18 12:19:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2015-02-17 14:15:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki