Organ, osoby i funkcje oraz kompetencje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdwinie - lek. wet. Dana Nowicka

Powiatowy lekarz weterynarii, jako Organ Inspekcji Weterynaryjnej kieruje powiatową inspekcją weterynaryjną wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej.

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. u. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm.) oraz regulamin Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdwinie.


• Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie - b/d

Do zadań Zastępcy Powiatowego lekarza weterynarii należy przejmowanie obowiązków powiatowego lekarza weterynarii podczas jego nieobecności.
Ponadto zastępca powiatowego lekarza weterynarii sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1. Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
2. Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
3. Pracowni badania mięsa na obecność włośni.

Wytworzył:
Edward Szparaga
(2012-01-13)
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2012-01-13 10:33:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2020-09-22 11:10:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki