Wystawianie świadectw zdrowia

Świnie:

Zgodnie z programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia zaopatruje się przesyłki:
1) świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy;
2) świń przeznaczonych do uboju ze stad podejrzanych o zakażenie, zakażonych i zawieszonych;
3) świń przeznaczonych do uboju ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego, na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 711 z późn. zm.).

W związku z powyższym, każdorazowo należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii zamiar przemieszczenia świń w przypadkach wymienionych powyżej w celu wystawienia świadectwa zdrowia. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej dobę przed planowanym przemieszczeniem, podając liczbę przemieszczanych zwierząt, termin przemieszczenia i dane odbiorcy.

 

Bydło:

W przypadku przemieszczenia bydła świadectwo zdrowia obowiązuje w każdym przypadku za wyjątkiem przemieszczenia bezpośrednio do uboju i pomiędzy gospodarstwami na terenie Polski.

Wytworzył:
Edward Szparaga
(2012-01-23)
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2012-01-23 14:08:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2019-03-04 09:50:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki