Ogłoszenie o naborze - nr 7

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w zespole d/s zdrowia i ochrony zwierząt
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świdwin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • wykonywanie czynności zwiazanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • przeprowadzanie kontroli zwierząt w obrocie krajowym, handlu, exporcie i imporcie
 • prowadzenie dokumentacji epizootycznej i sporzadząnie sprawozdań z wykonywanych zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego (wyjazdy samochodem służbowym)
- praca w zespole
 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- siedziba inspektoratu mieści się na wysokim parterze (brak windy)
- brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych
- narzędzia i materiały pracy: sprzęt komputerowy i biurowy


Inne
- wyposażenie urzędu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • biegła obsługa komputera - znajomośc pakietu office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

20-03-2015

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Wytworzył:
Anna Miszta
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2015-02-11 14:28:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2015-02-11 14:55:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki