Ogłoszenie o naborze - Nr 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Miejsce wykonywania pracy:

Świdwin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • pobieranie prób monitoringowych w zakresie pasz
 • prowadzenie rejestrów podmiotów sektora utylizacyjnego i paszowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego (wyjazdy samochodem służbowym)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- siedziba inspektoratu mieści się na wysokim parterze (brak windy)
- brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych
- narzędzia i materiały pracy: sprzęt komputerowy i biurowy

 • Inne
  - wyposażenie urzędu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze, zootechniczne, biotechnologiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • biegła obsługa komputera - znajomość pakietu Office

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów weterynaryjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

31-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Inne informacje:

Dodatkowe informacje - tel.943652206

 

Wytworzył:
Anna Miszta
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2014-09-17 08:52:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2014-09-17 14:02:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki