Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent do spraw administracyjno - biurowych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  INSPEKCJA WETERYNARYJNA
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
  ul. Połczyńska 18
  78-300 Świdwin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świdwin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu PLW
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 • obieranie telefonów i faxów
 • obsługa poczty e-mail
 • porządkowanie dokumentów
 • wystawianie i rozlicznie kart drogowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno - biurowa o zróżnicowanym stopniu skomplikowania, wykonywana przy pomocy sprzętu komputerowego w pozycji siedzącej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca wykonywana w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku
  - narzędzia i materiały pracy: sprzęt biurowy i komputerowy
  - pomieszczenie biurowe na parterze budynku
  - wyposażenie urzędu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy

  Inne
  - brak windy, toalety i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy stażu pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera - pakietu office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Połczyńska 18
78-300 Świdwin

Wytworzył:
Anna Miszta
(2014-06-13)
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2014-06-16 11:52:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2014-06-16 11:55:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki