Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw księgowych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:  

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Świdwinie
  ul. Połczyńska 18
  78-300 Świdwin

Miejsce wykonywania pracy: Świdwin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa programu FK z zakresu funduszu epizootycznego (ksiegowanie faktur, wyciagów bankowych itp.)
 • obsługa funduszu epizootycznego (przyjmowanie, sprawdanie raportów od lek. wet.)
 • dekretowanie i kompletowanie dokumentów funduszu epizootycznego
 • rozlicznie umów zlecenie, o dzieło
 • prowadzenie rejestrów
 • sporzadzanie sprawozdań i analiz z zakresu wykonywanych zadań

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca administracyjno - biurowa o zróżnicowanym stopniu skomplikowania, wykonywana w oparciu o dokumenty przy pomocy sprzętu komputerowego w pozycji siedzącej

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - praca wykonywana w siedzibie urzędu do poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie
  - narzędzia i materiały pracy: sprzęt biurowy i komputerowy
  - pomieszczenia biurowe na parterze budynku
  - wyposażenie urzędu zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

  Inne
  - brak windy, toalety i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe specjalność rachunkowość i finanse
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej na podobnym stanowisku pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera - znajomość pakietu office
  • znajomość ustawy o Finansach Publicznych
  • znajomość ustawy o Rachunkowości

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących działalnosci Inspekcji Weterynaryjnej
 • komunikatywność, samodzielność
 • odpowiedzialność i rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-02-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Połczyńska 18
  78-300 Świdwin

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Wytworzył:
Anna Miszta
(2012-01-31)
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2012-02-01 09:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2012-02-01 09:44:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki