Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

w zespole d/s zdrowia i ochrony zwierząt

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

ul. Połczyńska 18

78-300 Świdwin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Świdwin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzenie dochodzeń epizootycznych

- wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej

- przeprowadzanie kontroli zwierząt w obrocie krajowym, handlu, eksporcie i imporcie

- prowadzenie dokumentacji epizootycznej i sporządzanie sprawozdań z wykonywanych zadań

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego (wyjazdy samochodem służbowym)

- praca w zespole

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- siedziba inspektoratu mieści się na wysokim parterze (brak windy)

- brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych

- narzędzia i materiały pracy: sprzęt komputerowy i biurowy

 

Inne:

- wyposażenie urzędu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

- prawo jazdy kat. B

- biegła obsługa komputera - znajomość pakietu office

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

30-09-2014

 

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Połczyńska 18

78-300 Świdwin

Wytworzył:
Anna Miszta
(2014-08-20)
Udostępnił:
Edward Szparaga
(2014-08-21 07:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Edward Szparaga
(2014-08-21 08:19:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki